הטכנולוגיה החדשנית

גישה חדשנית לטיפול בבעיות עור, המאפשרות לתת מענה פרטני ומדויק לכל לקוח ולקוח על מגוון בעיות העור. קוסמטיקאית המטפלת עם מוצרי ProMe תלמד ליצר בעצמה תכשירים שיותאמו באופן מלא לכל לקוח ולקוח.
תכשירי ProMe עומדים בזכות עצמם. יחד עם זאת תכשירים אלו משמשים כבסיס לרכיבים פעילים נוספים של תכשירי AddMe להעצמת התוצאות.
הודות לשימוש במוצרי -ADDME אפקטיביות הטיפולים עולה וכן גם מגוון האפשרויות הטיפוליות.

הטכנולוגיה החדשנית

גישה חדשנית לטיפול בבעיות עור, המאפשרות לתת מענה פרטני ומדויק לכל לקוח ולקוח על מגוון בעיות העור. קוסמטיקאית המטפלת עם מוצרי ProMe תלמד ליצר בעצמה תכשירים שיותאמו באופן מלא לכל לקוח ולקוח.
תכשירי ProMe עומדים בזכות עצמם. יחד עם זאת תכשירים אלו משמשים כבסיס לרכיבים פעילים נוספים של תכשירי AddMe להעצמת התוצאות.
הודות לשימוש במוצרי -ADDME אפקטיביות הטיפולים עולה וכן גם מגוון האפשרויות הטיפוליות.

הטכנולוגיה מאפשרת לבחור באופן מדויק את מינון החומרים הפעילים בהתאם לצרכי העור של הלקוח בזמן הטיפול. הקוסמטיקאי שעובד עם ProMe הופך למעשה לרוקח של ממש בהיותו מפתח גישה פרטנית לעורו של כל אחד ואחד מלקוחותיו.

הטכנולוגיה מאפשרת לבחור באופן מדויק את מינון החומרים הפעילים בהתאם לצרכי העור של הלקוח בזמן הטיפול. הקוסמטיקאי שעובד עם ProMe הופך למעשה לרוקח של ממש בהיותו מפתח גישה פרטנית לעורו של כל אחד ואחד מלקוחותיו.

מעוניינים להשתמש במוצרי ProMe

    מעוניינים להשתמש במוצרי ProMe