ProMe הוא מותג ישראלי חדשני שפותח על ידי מיטב המומחים בתחום היופי, הרפואה והפרמצבטיקה.
הצלחנו לייצר סט מוצרים-טרנספורמרים אשר מאפשרים לכל קוסמטיקאי להגיע לתוצאות מרביות עבור כל לקוח.

עליית מדרגה 

בטיפול אינדיבידואלי בעור

עליית מדרגה

 בטיפול אינדיבידואלי בעור

ProMe הוא מותג ישראלי חדשני שפותח על ידי מיטב המומחים בתחום היופי, הרפואה והפרמצבטיקה.
הצלחנו לייצר סט מוצרים-טרנספורמרים אשר מאפשרים לכל קוסמטיקאי להגיע לתוצאות מרביות עבור כל לקוח.

מוצרים באיכות מובטחת

אנו משתמשים אך ורק ברכיבים פעילים שיעילותם הוכחה מדעית*. הם נבחרו לפי שני קריטריונים עיקריים: יכולת חדירה לתוך השכבות העמוקות של העור ותוצאה מתמשכת.

בייצור תכשירי ProMe לא נעשה שימוש בתחליפים ובתוספי ריח סינטטיים, כמו גם ברכיבים מזיקים ורכיבים אופנתיים שאין להם תוצאות אמתיות.
ספקי הרכיבים ויצרנים שלנו עוברים תהליך אישורים רב שלבי. לאחר בחינה ומחקר מתמשכים, כל מוצרינו קיבלו אישור תקינות ובטיחות של משרד הבריאות הישראלי.

* התכשירים לא נוסו על בעלי חיים.

מוצרים באיכות מובטחת

אנו משתמשים אך ורק ברכיבים פעילים שיעילותם הוכחה מדעית*. הם נבחרו לפי שני קריטריונים עיקריים: יכולת חדירה לתוך השכבות העמוקות של העור ותוצאה מתמשכת.

בייצור תכשירי ProMe לא נעשה שימוש בתחליפים ובתוספי ריח סינטטיים, כמו גם ברכיבים מזיקים ורכיבים אופנתיים שאין להם תוצאות אמתיות.
ספקי הרכיבים ויצרנים שלנו עוברים תהליך אישורים רב שלבי. לאחר בחינה ומחקר מתמשכים, כל מוצרינו קיבלו אישור תקינות ובטיחות של משרד הבריאות הישראלי.

* התכשירים לא נוסו על בעלי חיים.

הצוות

אנו – מייסדי ProMe איננו רק קבוצת מומחים בקוסמטולוגיה, טיפולי עור, עיצוב וניהול, אלא גם חברים ממש. את מוצרינו יצרנו בראש ובראשונה עבור עצמנו ועבור קרובינו תוך התחשבות בבקשותיהם ומשאלותיהם האישיות. אנו מקווים שהמוצרים הללו יימצאו חן גם בעיניכם.
הסדרה הנוכחית, לדעתנו, עומדת בקנה מידה של הקוסמולוגיה המודרנית ונענית לכל התפתחויותיה העכשוויות. אנו בעצמנו מהווים את קבוצת מדגם הראשונה שעשה שימוש במוצרים. זה נעשה באהבה ומבוסס על ידע מקצועי. אלה הם פרי יצירתנו – קוסמטיקה לכל אחד ואחת באופן אישי. קוסמטיקה שנוצרה עבורנו ועבורכם.

הצוות

אנו – מייסדי ProMe איננו רק קבוצת מומחים בקוסמטולוגיה, טיפולי עור, עיצוב וניהול, אלא גם חברים ממש. את מוצרינו יצרנו בראש ובראשונה עבור עצמנו ועבור קרובינו תוך התחשבות בבקשותיהם ומשאלותיהם האישיות. אנו מקווים שהמוצרים הללו יימצאו חן גם בעיניכם.
הסדרה הנוכחית, לדעתנו, עומדת בקנה מידה של הקוסמולוגיה המודרנית ונענית לכל התפתחויותיה העכשוויות. אנו בעצמנו מהווים את קבוצת מדגם הראשונה שעשה שימוש במוצרים. זה נעשה באהבה ומבוסס על ידע מקצועי. אלה הם פרי יצירתנו – קוסמטיקה לכל אחד ואחת באופן אישי. קוסמטיקה שנוצרה עבורנו ועבורכם.

דניאל מאיר

דניאל מאיר

מישל אור

מישל אור

טניה טולובייב

טניה טולובייב

קונסטנטין בלוז

קונסטנטין בלוז

בריגיטה מרזון

בריגיטה מרזון

קונסטנטין סובורוב

קונסטנטין סובורוב

אירינה ליבוב

אירינה ליבוב

ילנה סובורוב

ילנה סובורוב

קריסטינה מאיר

קריסטינה מאיר

סוויל ולייבה

סוויל ולייבה

אלכס מרזון

אלכס מרזון

להגיע לתוצאות מרביות

להגיע לתוצאות מרביות